// Add the new slick-theme.css if you want the default styling

ONZE GROEP

Lincoln, opgericht in 1992, is  een internationaal en onafhankelijk adviesbureau gespecialiseerd in talent management &  professionele mobiliteit 

ONZE WAARDEN

Gezamenlijk engagement. 
Het collectief succes van de Lincoln medewerkers en het wederzijds respect en plezier om samen te werken, vormen de hoeksteen van onze bedrijfscultuur. We zijn er rotsvast van overtuigd dat we samen sterker zijn.

Respect.
Respect voor de diversiteit en eigenheid van elk individu vormt de grondslag van al onze activiteiten. Zo bouwen we aan een duurzame vertrouwensrelatie. We hechten veel belang aan de ervaring van de sollicitant. We vinden het uitermate belangrijk dat elke kandidaat de contacten met Lincoln als waardevol, vertrouwelijk en respectvol ervaart.

Verantwoordelijkheid.
Initiatief,  durf   en ondernemerschap zijn dé succesfactoren voor  de 21steeeuw. We steunen onze Lincoln collega’s bij het oprichten van bedrijven, bij nieuwe initiatieven en in hun engagement in sociale en maatschappelijke projecten.

Innovatie en streven naar uitmuntendheid.

Non stop verdiepen we onze inzichten in het menselijk gedrag en hiermee  verrijken we continu ons aanbod.

Ons voortdurend streven naar uitmuntendheid leidde in 2016 tot de creatie en uitrol van ons model rondom leiderschap. Tevens  zette het bedrijf belangrijke stappen in digitale transformatie.

 

Onze sociale en maatschappelijke betrokkenheid

Lincoln is een geëngageerde marktspeler, die een ontwikkelingsmodel voorstaat waar mens, solidariteit en waarde-creatie voor iedereen centraal staan. Het vinden van geschikt werk en professionele zelfontplooiing zijn voor eenieder van cruciaal belang. Daarom onderhouden we graag duurzame en lange termijn relaties met onze kandidaten.

We zijn erg betrokken bij de promotie van diversiteit en gelijkheid van kansen bij het zoeken naar werk. We maken onze gesprekspartners ontvankelijk voor de brede waaier van complementaire talenten, die een bron van rijkdom zijn voor een onderneming.

 

In Frankrijk is Lincoln medeoprichter van de vereniging ‘À Compétence Égale’.

We zijn ons bewust van de rol die arbeidsmarktbemiddelaars kunnen spelen in de strijd tegen discriminerende praktijken bij de aanwerving en ter promotie van diversiteit. Samen met zes vakgenoten heeft Lincoln de vereniging ‘À Compétence Égale’ opgericht om die uitdaging aan te gaan. Lincoln spant zich elke dag opnieuw in om discriminatie in al haar vormen tegen te gaan en haar klanten gevoelig te maken voor diversiteit door met name de basisprincipes van het ethisch charter van ‘À Compétence Égale’ toe te passen in alle landen waar Lincoln actief is .