// Add the new slick-theme.css if you want the default styling

BANKEN :

Lincoln begeleidt en werft ervaren professionals uit de volgende sectoren:

• Corporate banking

• Retail banking

• Private banking

• Internet banking

• Investment banking

• Asset management

En voor de volgende functies:

• ondersteunende functies: inspecteur, bedrijfsaccountant, compliance officer, boekhoudkundige functies, marktanalist normen en procedures, controller, asset & liability management, treasurer, kredietanalyse, project manager

• beheersfuncties: verantwoordelijke diensten of expert in banktransacties, projectmanagers in  informatica & organisatie

• frontoffice, middle office, experten voor Financierings- en Investeringsbanken: Corporate Finance: M&A, zaakgelastigde gestructureerde financieringen, securisatie, senior banker

Kapitaalmarkten: sales, trader, broker, analyse/onderzoek, Asset Management: beheerder, buy-side analist, financieel ingenieur, zaakgelastigden, directeur participaties

We stellen ook volledige teams samen, met name in het kader van de opstart van nieuwe afdelingen en dochtermaatschappijen.

 

VERZEKERINGEN :

Lincoln begeleidt en werft ervaren professionals uit de volgende sectoren:

• verzekerings- en herverzekeringsmaatschappijen

• makelaars

• pensioenfondsen

• mutualiteiten

• expertise

En voor de volgende functies:

• technisch: beheer, technische leiding, actuariaat, preventie, risicomanagement, underwriter, expert

• sales & marketing: commerciële directie, directie business development, inspectie, animatie van het verkoopnet, opleiding, marketingdirectie

• transversale functies: audit, conformiteit en interne controle, consolidatie, financiële directie, beheercontrole, boekhouding, tresaurie, asset & liability management, project management, informatiesystemen

 

We stellen ook volledige teams samen, met name in het kader van de opstart van nieuwe afdelingen en dochtermaatschappijen.