// Add the new slick-theme.css if you want the default styling

Healthcare & Life Sciences

Lincoln begeleidt en werft ervaren professionals aan in de gezondheidssector.

GEZONDHEIDSSECTOR

We zoeken permanent naar leidinggevend personeel voor gezondheidsinstellingen, voornamelijk in de privésector.

LIFE SCIENCES:

• Biotechnologie,
• Farmaceutische industrie,
• Medical devices

 

We begeleiden de gezondheidsindustrie bij de rekrutering van managers en deskundigen in:

• R&D,
• farmaceutische,
• medische,
• industriële en commerciële functies.