// Add the new slick-theme.css if you want the default styling

Toepassingsgebieden:

  • rekrutering van interne en externe kandidaten,
  • professionele mobiliteit,
  • evaluatie van het potentieel,
  • analyse van de opleidingsbehoeften,
  • beoordeling van ontwikkeling,
  • coaching.

Belangrijkste doelstellingen:

  • de drijfveer en mate van motivatie beoordelen & de ontwikkelingspunten en het potentieel van de deelnemer bepalen, om zo een objectief profiel  te schetsen voor de opdrachtgever;
  • de persoon in kwestie een duidelijk beeld geven van zijn sterktes  en punten van ontwikkeling, opdat hij zichzelf en zijn carrièreplanning kan evalueren;
  • zo nodig een integratieprogramma opstellen, en persoonlijke begeleiding of passende opleidingen voorzien.