// Add the new slick-theme.css if you want the default styling

We creëren individuele en collectieve opleidings- en begeleidingspakketten die leiden tot  gedragsverandering, die verankerd blijft in tijd en aansluit bij de cultuur van de onderneming.

 

LEIDERSCHAPSONTWIKKELING

Onze methodologie:

  • We identificeren de veranderingen die nodig zijn, middels een objectieve en geformaliseerde diagnose;
  • We doen een aanbeveling omtrent mogelijke acties en stippen ook de voorwaarden aan tot slagen, met inachtneming van onvoorziene gebeurtenissen en opportuniteiten;
  • Onze aanpak gaat uit van actie, bewustwording en optimalisering van prestaties, in samenhang met de middelen en doelstellingen van het bedrijf;
  • We stellen een opvolgingsplan op om de beoogde veranderingen in de tijd te verankeren.

Ons werkterrein bevat onder meer:

  • opleiding in management (leiderschap, coaching, communicatietechnieken, motivatie-ontwikkeling, …);
  • opleiding in gesprekstechnieken (jaarlijks evaluatiegesprek, professioneel gesprek, carrièregesprek, …);
  • opleiding in sollicitatiegesprekken;
  • opleiding tot trainer;
  • rekruteringsopleiding voor onze klanten.

 

Coaching

Met begeleiding en individuele en collectieve coaching kan de kandidaat de balans opmaken van zijn gedragscompetenties, zijn potentieel en ontwikkelingsbehoeften en die verbeteren middels een aangepaste, gepersonaliseerde begeleiding. Elke persoon of elke equipe die  streeft naar betere efficiëntie, komt in aanmerking.

De begeleiding gebeurt binnen een constructieve samenwerking tussen de belanghebbende, de organisatie en de consultant. Dit kader bevordert de communicatie en de ontwikkeling van gedragscompetenties en het potentieel.

De aanpak is pragmatisch, wat de persoon toelaat om de verworvenheden direct toe te passen in zijn dagdagelijkse job.