// Add the new slick-theme.css if you want the default styling

Wanneer iemand een volgende carrièrestap overweegt, zorgen we voor specifieke begeleiding die past bij de verwachtingen en behoeften van de belanghebbende.

Dit gebeurt in twee grote fases:

* Een fase waarin hij een balans opmaakt die hem toelaat:

– om zijn carrièreverloop nauwkeurig te analyseren;

– zijn functioneren, zijn sterke kanten en bronnen van motivatie onder de loep te nemen;

– zijn professioneel project en de strategie voor een job search te bepalen.

De bedoeling is dus dat de kandidaat afstand neemt van zijn manier van werken, dat hij zijn loopbaan samenvat en zijn toekomstig project definieert.

 

* Een fase van operationele coaching:

– begeleiding bij de uitvoering van zijn zoek-strategie;

– evaluatie van de lopende trajecten en acties

– training van de kandidaat in functie van zijn behoeftes (hoe zijn loopbaan voorstellen, hoe over eerdere successen en tegenvallers praten, een efficiënte argumentatie opbouwen omtrent een functie).

Het doel is dus dat hij regelmatig een individueel en gepersonaliseerd gesprek heeft met zijn consultant, wat structuur en dynamiek brengt in zijn job search.

De consultants beheersen drie vakgebieden, die ze ten volle benutten tijdens hun begeleiding:

– assessment en persoonlijkheidsprofielen;

– rekruteringsadvies;

– opleiding en begeleiding, toegespitst op gedragscompetenties.

Tijdens de balansopmaak zetten ze die ervaring in, om zo een gepersonaliseerde  totaalaanpak te garanderen.

De toegewezen consultant zal ook beroep doen op andere consultants die met hun expertise in een bepaald vakgebied van nut kunnen zijn voor de belanghebbende.