// Add the new slick-theme.css if you want the default styling

Legal notes

 

Informatie over de kandidaat

Verantwoordelijkheid verwerking: Lincoln HR Group

Doel verwerking: garanderen dat de vaardigheden van de kandidaat overeenstemmen met de huidige vacatures of andere posities die het bedrijf wil invullen.

De Lincoln HR Group garandeert, overeenkomstig de Belgische arbeidswetgeving, dat het rekruteringsproces een gesprek, een professionele motivationele en gedragsbeoordelingsprocedure (MCPH*) en het nagaan van zakelijke referenties omvat.

De testresultaten kunnen op aanvraag worden meegedeeld. Deze worden alleen in uw dossier bijgehouden indien u wordt aangeworven. Indien u niet op alle vragen antwoordt, kan dit uw sollicitatieproces mogelijk bemoeilijken.

Uw persoonlijke gegevens blijven vertrouwelijk. Deze kunnen uitsluitend worden geraadpleegd door bevoegde medewerkers van de Lincoln HR Group en zullen niet zonder uw voorafgaande toestemming aan een klant worden meegedeeld.

Uw gegevens worden gedurende 24 maanden bewaard.

Overeenkomstig de regelgeving betreffende persoonlijke gegevens, hebt u het recht om uw gegevens te raadplegen, te corrigeren, er bezwaar tegen in te dienen en de verwerking ervan te beperken.

Binnen het kader van de overdraagbaarheid kunt u vragen uw gegevens door te sturen indien mogelijk alsook verzoeken om uw gegevens te wissen.

U kunt uw rechten op de volgende manieren laten gelden:

Schriftelijk aan het volgende adres: Lincoln HR Group, service Ressources, 116 bis avenue des Champs-Élysées, 75008 Paris.

 

Of via e-mail aan: dpo@lincoln-group.com

Geef uw voornaam, naam en adres op en stuur een kopie van de voor- en achterzijde van uw identiteitskaart mee.

 

 

Informatie over prospects en klanten

Verantwoordelijkheid verwerking: Lincoln HR Group

Het gebruik van informatie kan alle of enkele van de volgende doeleinden omvatten:

  • beheeroperaties voor klanten betreffende: contracten, bestellingen, leveringen, facturen, boekhouding en in het bijzonder klantbeheer alsook het opvolgen van klanten door middel van tevredenheidsenquêtes.
  • Commerciële prospectie;
  • het opstellen van verkoopstatistieken;
  • beheer van aanvragen met betrekking tot recht van inzage, correctie en bezwaar;
  • innen van schulden en geschillenbeheer, op voorwaarde dat dit geen overtreding van de wet en/of rechten van personen, een dienst of contract betreft.

Uw persoonlijke gegevens worden vertrouwelijk behandeld en kunnen uitsluitend worden geraadpleegd door bevoegde medewerkers van de Lincoln HR Group.

Uw gegevens worden gedurende 36 maanden bewaard.

Overeenkomstig de regelgeving betreffende persoonlijke gegevens, hebt u het recht om uw gegevens te raadplegen, te corrigeren, er bezwaar tegen in te dienen en om de verwerking te beperken.

Binnen het kader van de overdraagbaarheid kunt u vragen uw gegevens door te sturen indien mogelijk alsook verzoeken om uw gegevens te wissen.

U kunt uw rechten op de volgende manieren laten gelden:

Schriftelijk aan het volgende adres: Lincoln HR Group, service Ressources, 116 bis avenue des Champs-Élysées, 75008 Paris.

Of via e-mail aan: ressources@lincoln-group.com

Geef uw voornaam, naam en adres op en stuur een kopie van de voor- en achterzijde van uw identiteitskaart mee.

De dossiers worden alleen naar klanten gestuurd na voorafgaande toestemming van de kandidaten. De klant stemt ermee in de regelgeving betreffende persoonlijke gegevens na te leven.

Overeenkomstig de regelgeving betreffende persoonlijke gegevens, hebt u het recht om uw gegevens te raadplegen, te corrigeren, er bezwaar tegen in te dienen en om de verwerking te beperken. Binnen het kader van de overdraagbaarheid kunt u vragen uw gegevens door te sturen indien mogelijk en kunt u vragen om uw gegevens te wissen. U kunt uw rechten op de volgende manieren uitvoeren: ressources@lincoln-group.com.

Alle informatie over de bescherming van persoonlijke gegevens is beschikbaar op de website van de Lincoln HR Group.

 

* Sjabloon voor zakelijk gedrag

 

 

LINCOLN HR GROUP
116 bis, avenue des Champs Elysées
75008 Paris
+331 56 59 10 20

S.A.S. au capital de 388 830 €
RC Paris B 479 992 281
NAF 7022 Z

12 + 2 =