// Add the new slick-theme.css if you want the default styling

We zijn er van overtuigd dat Executive Interim Management  een soepele oplossing biedt aan ondernemingen, om korte termijn- of eerder strategische veranderingen door te voeren bij onstabiele situaties, waarin aanpassings- en reactievermogen doorslaggevend zijn.

Lincoln biedt oplossingen op maat, die het hoofd bieden aan alle situaties in transitiemanagement:

  • Openstaande management vacatures
  • Organisatie hervorming
  • Project management
  • Fusie – Integratie
  • Injectie van specifieke competenties  en expertise
  • Crisis management

Lincoln kan putten uit een gevalideerde talent pool van interim managers  met relevante competenties in een specifiek vakgebied. Onze transitiemanagers zijn hooggekwalificeerd, gebonden door een strikte beroepscode én snel  beschikbaar.

We selecteerden hen voor onze talent pool, na een serie interviews, na het nemen van referenties en een analyse van:

  • hun ervaring met verandering;
  • hun gedragsvaardigheden;
  • hun technische competenties.

Onze databank wordt voortdurend vernieuwd om nauw aan te sluiten bij de marktevolutie.

De Lincoln-consultants, die zelf expert zijn in veranderingsprocessen, begeleiden de transitiemanagers bij de opstart van de opdracht gedurende de hele looptijd van het project en bij het behalen van de objectieven. Gedurende de hele opdracht houden we de klant op de hoogte over de vooruitgang in het project.

In Frankrijk is Lincoln medeoprichter van de FNMT, “Fédération Nationale du Management de Transition”, en alle toegepaste processen zijn gecertificeerd door Bureau Veritas.